Dankie! Thank you!
for your interest in this project

Om te gee is een van die maniere waarop ons kan saamwerk om ons kinders
en jeugdiges in die Koninkryk van God te red

Giving is one of the ways we can work together to save our children
and youth into the Kingdom of God

Please make your donation to the account below

You can also please click here to download a debit order form
Send completed form to us via Fax to 086 654 7765 or
WhatsApp to 072 517 6084 or
Email to donations@dare2care.org.za 

Maak asseblief u donasie aan die bostaande rekening

U kan ook hier klik om ‘n debietordervorm af te laai
Stuur die voltooide vorm aan ons via faks na 086 654 7765
of WhatsApp na 072 517 6084
of E-pos aan donations@dare2care.org.za

 

PLEASE CLICK HERE / KLIK HIER ASSEBLIEF
for debit form / vir debiet vorm

Vrywilligers is baie welkom

 

Volunteering is another way to help out

 

Voltooi die vorm hieronder / Complete the form below 

Visits: 404